NATURE LAND

Aqua Snail jelly cream

Aqua Snail

jelly cream

ABOUT NATURE LAND

บริษัทเนเจอร์แลนด์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020 เพื่อประกอบธุระกิจ ผลิตและจำหน่าย หรือว่าจ้างผลิต หรือนำเข้าและส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ skincare makeup care ภายใต้แบรนด์สินค้า NATURE’S LAND เพื่อช่วยส่งเสริมความสวยงามของผู้หญิงทุกคนที่ต้องการมีสุขภาพผิวที่ดี ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการคัดสรรสารสกัดคุณภาพเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้สโลแกน “The Hightest Beauty Never Sleeps”

History

บริษัทเนเจอร์แลนด์คอสเมติก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020 โดย นายยรรยง ทุนแท่ง ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,000,000 บาท มีหุ้นระดมทุนทั้งสิ้น 10,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท